Beste årsrapport 2009

Bilder:

Videoer:

Intro Farmandprisen 2009:

Beste internettpublisering:

Beste Ide & Design:

Offentlige virksomheter:

Ikke-børsnoterte seskaper:

Børsnoterte selskaper: