Beste nytteApp.

Farmandprisen Beste nytteApp
Farmandprisen Beste nettsted har siden 2014 arrangert kåringen Beste nytteApp.

Med begrepet nytteApp menes:

 • En applikasjon som kan lastes ned for bruk på mobiltelefoner og nettbrett (Android og iOS)
 • Appen må ha en «nyttefunksjon» som er relevant for utgivers virksomhet eller formål (bedrifter, offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner, politisk partier osv.)
 • Det innebærer at spill-apper o.l. som kun har som formål «å underholde» ikke kan delta i konkurransen.

Juryen vil spesielt vurdere følgende:

 • Nytteeffekt
 • Er den enkel å laste ned og ta i bruk?
 • Brukervennlighet, grensesnitt og (andre) affektive egenskaper
 • Kreativitet og bruk av ny teknologi
 • Kompatibilitet – fungerer den på nyere (siste) versjon av Android, iOS og Windows 8?
 • Er den for øvrig fri for «bugs»?
 • Tilgjengelighet – er det lett å «oppdage» appen via appstores, virksomhetens hjemmeside, sosiale medier o.l.?
 • Kommer det tydelig frem for brukeren hvilke data som (eventuelt) blir lagret, og i hvilken grad disse kan bli benyttet av utgiver?
 • Er det lett for brukeren å gi tilbakemelding til utgiver?

Hvem kan delta?
Alle bedrifter, offentlig virksomheter, utdanningsinstitusjoner, politisk partier osv. som har utgitt en app rettet mot enten kunder, brukere, samarbeidspartnere, studenter eller medlemmer. Konkurransen er også åpen for virksomheter som har utviklet apper som «kun» har en internrettet funksjon. Utgivere av såkalte widgets (små nyttige miniprogrammer) kan likeledes delta i konkurransen.

Hvilke enheter vil appen bli testet på?
Appen vil bli testet på mobiltelefoner og nettbrett med nyere (siste) versjon av Android og iOS.

Evaluering
I etterkant av prisutdelingen (normalt siste halvdel av september) vil deltakerne motta en grundig skriftlig evaluering av sin app.

Fagjury
Kåringen av Beste nytteApp vil i likhet med de øvrige Farmand-konkurransene bli utført av en fagjury.

Hva er bakgrunnen for konkurransen?
Mer enn halvparten av nettrafikken kommer nå fra smarttelefoner og nettbrett. Det blir derfor stadig viktigere for alle typer virksomheter å kommunisere med sine ulike målgrupper via disse enhetene.

Påmelding
For påmelding, klikk her