Test mobil og nettbrett

Tilleggstest av mobiltelefoner og nettbrett

Internettrafikken fra smarttelefoner og nettbrett (Android og iOS) er nå større enn tilsvarende pc-bruk (Windows og Mac OS). Responsiv design, samt god struktur og brukervennlighet, er derfor avgjørende for at nettsiden skal fungere godt på alle disse plattformene.

Farmandprisen Beste nettsted reflekterer naturlig nok også dette, vi tilbyr derfor en ekstra funksjons- og kompatibilitetstest hvor vi undersøker hvordan nettstedet oppleves og fungerer på disse plattformene. Testen omfatter de to dominerende operativsystemene Android og iOS for smarttelefoner og nettbrett.

Hvem kan delta?  Alle virksomheter kan delta i en av de tre hovedklassene; Børs, Ikke-børs og Offentlig. De påmeldte vil motta en skriftlig tilbakemelding sammen med den øvrige evalueringen i etterkant av prisutdelingen (som normalt finner sted i siste halvdel av september).

Påmelding
For påmelding, klikk her