Disse vant Farmandprisen 2016


Farmandprisen vinnere 2016Disse selskapene vant Farmandprisen 2016

Oslo, 27. oktober 2016: DNB, Posten Norge og NBIM (Oljefondet) gikk til topps i årsrapportklassene Børs, Ikke-børs og Offentlig da Farmandprisen 2016 ble delt ut for 62. gang. I Beste nettstedkonkurransen som ble arrangert for 11. gang vant If Skadeforsikring, (Børs), Evry (Ikke-børs) og Statens vegvesen (Offentlig) de tre hovedklassene.

I årsrapportkonkurransen vant Posten Norge kategorien Beste årsrapport på nett, mens Evry gikk til topps i Beste Ide & design. Kristiansund kommune gikk til topps i klassen Beste kommune/fylkeskommune, mens Norske Skog vant klassen for Små og mellomstore børsnoterte selskaper.

I nettsted-konkurransen vant Gjensidige Ide & design, mens Get hadde beste nytteApp. Både If forsikring, Evry og Kristiansund kommune fikk tidenes første Farmandseier.

Vinnerne av Farmandprisen (beste årsrapport) 2016:

Børsnoterte selskaper
Gull: DNB
Sølv: AF Gruppen
Bronse: Marine Harvest
Nominert: Aker Solutions og Norsk Hydro

Små og mellomstore børsnoterte selskaper
Gull: Norske skogindustrier

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: Posten Norge
Sølv: Eiendomsspar
Bronse: DNV GL
Nominert: Jotun og KLP

Offentlige virksomheter
Gull:
Norges Bank Investment Management
Sølv: Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsområdet
Bronse: Finanstilsynet
Nominert: NTNU Vitenskapsmuseet og
Forsvarets forskninginstitutt (FFI)

Beste kommune/fylkeskommune
Gull:
Kristiansund kommune
Sølv: Hordaland fylkeskommune
Bronse: Oslo kommune
Nominert: Møre og Romsdal fylkeskommune

Beste Ide & design
Gull:
Evry
Sølv: Forsvarets forskninginstitutt
Bronse: Anthon B Nilsen
Nominert: AF Gruppen og Eiendomsspar

Beste internettpublisering
Gull:
Posten Norge
Sølv: Evry
Bronse: Innovasjon Norge
Nominert: Moelven Industrier og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Vinnerne av Farmandprisen Beste nettsted 2016 ble:

Børsnoterte selskaper
Gull:
If Skadeforsikring (if.no)
Sølv: Aker Solutions ASA (akersolutions.com)
Bronse: Gjensidige (gjensidige.no)
Nominerte: Get (get.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Evry (evry.com)
Sølv: SKAGEN Fondene (skagenfondene.no)
Bronse: Lederne (lederne.no)
Nominerte: BKK (bkk.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statens vegvesen (vegvesen.no)
Sølv: Folkehelseinstituttet (fhi.no)
Bronse: Oppland fylkeskommune (oppland.no)
Nominerte: Sporveien Oslo (sporveien.no) og
Helse Bergen (helse-bergen.no)

Beste nytteAPP
Gull:
Get tv

Beste Ide & design
Gull:
Gjensidige (gjensidige.no)

Dette er Farmandprisen

Tidsskriftet Farmand ble stiftet i 1891, og regnes som «Nordens første forretningsblad». Hvert år siden 1955 er Farmandprisen blitt delt ut til «det norske aktieselskab» som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Etter at Farmand gikk inn i 1988 overtok først Økonomisk Rapport, og deretter Farmand, som sekretariatet for Farmandprisen. Farmandprisen Beste nettsted har vært delt ut siden 2006 og er bygget rundt samme konsept som årsrapportkonkurransen. Det blir nominert fem deltakere i de ulike klassene og de tre beste blir premiert.

I henhold til Farmandprisens statutter kan ikke jurymedlemmer være med å evaluere enkeltrapporter dersom de er, eller kan tenkes å være, inhabile. Juryene skal ha mellom tre og seks medlemmer, og minimum tre må være til stede for at en jury skal være beslutningsdyktig.