Farmandshowet 2021 må dessverre avlyses

Selv om samfunnet nå er på vei mot full gjenåpning, er mange av våre deltakere fortsatt restriktive med å tillate at deres ansatte deltar på reiser og fysiske sammenkomster i regi av jobben.

Vi har av den grunn valgt å avlyse årets Farmandshow.

Alle de 5 årsrapport-konkurransene vil imidlertid bli avviklet som normalt, og juryen er i full gang med sitt arbeide.

Det betyr at juryen også i år vil nominere de 5 beste – og premiere de 3 beste – i klassene Børs, Ikke-børs, Offentlig, Beste digitale årsrapport og Beste Ide & design.

I stedet for at Farmand-statuene og billedpremiene blir delt ut på Grand Hotel, vil vi sørge for at premiene blir sendt til – eller overlevert i – kontorlokalene til de 15 premierte.

I etterkant av prisutdelingen vil også alle deltakere som normalt få tilsendt en grundig evaluering av sin årsrapport.

Vi hadde i likhet med dere gledet oss til arrangementet, og beklager igjen den ulempe som dette måtte medføre.

Heldigvis tyder nå alt på at vi neste år igjen vil kunne arrangere et skikkelig Farmandshow uten noen som helst Covid-19 restriksjoner.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har noen spørsmål eller kommentarer.

Med vennlig hilsen
Farmandprisen
Tommy Schou