Disse vant Farmandprisen 2012

Oslo, 20. september 2012: Norske Skog, DNV og Statens pensjonskasse gikk til topps i de tre hovedklassene Børs, Ikke-børs og Offentlig da Farmandprisen 2012 ble delt ut. I tillegg vant Statoil kategorien Ide & design, mens BKK gikk til topps i kategorien Beste nettpublisering.

Farmandprisen ble delt ut for 58. gang, og alle deltakere kan delta i en av de tre hovedklassene, samt i kategoriene Beste nettpublisering og Ide & design.

Lønn og insentiver
Ifølge juryen i Børs og Ikke-børs kommuniseres generelt mål og måloppnåelse bedre enn i fjor, mens det fortsatt gis mangelfulle opplysninger om ledelsens lønn og insentiver.

I klassen Offentlig er kommunene generelt blitt mer bevisste i sine rapporteringer. Juryen setter også pris på at print- og nettrapporten i økende grad utfyller hverandre.

Deltakerne i Beste årsrapport på nett blir stadig flinkere til å utnytte webens muligheter og fortrinn. På den annen side gjør mange av de store selskapenes satsing på relativ like publiseringsløsninger at mangfoldet blir noe mindre.

Gode ideer
I Ide og design-konkurransen tenker et økende antall deltakere flerkanal-løsninger, og lykkes med å utnytte de ulike medienes fortrinn. Ifølge juryen viser de beste i årets konkurranse nok en gang at gode ideer fungerer uavhengig av kanal- og plattformvalg.

Se bilder og nominasjonsvideoene HER.

Vinnerne og de nominerte i Farmandprisen 2012 ble:

Børs:

 1. Norske Skog-industrier ASA
 2. Cermaq ASA
 3. AF Gruppen ASA

Nominerte: Statoil ASA, Farstad Shipping og Sparebank 1 SR-Bank ASA
Nr. 1 Børs Norske Skog

Ikke-børs:

 1. DNV
 2. Tine SA
 3. Jotun A/S

Nominerte: Ruter, Posten Norge og KLP
Nr. 1 Ikke-børs DNV

Offentlig:

 1. Statens pensjonskasse
 2. Folketrygdfondet
 3. Statnett SF

Nominerte: Molde Kommune og NBIM (Norges Bank Investment Management).
Nr. 1 Offentlig SPK

Idé og design:

 1. Statoil ASA
 2. Eiendomsspar AS
 3. Q-Free ASA

Nominerte: Anthon B. Nilsen og Storebrand
Nr. 1 Ide & design Statoil

Internett:

 1. BKK
 2. Statoil ASA
 3. Moelven

Nominerte: Det norske oljeselskap ASA og Mesta.
Nr. 1 Nettpublisering BKK
Juryen sier dette om vinnerne:

Børsnoterte selskaper – Gull til Norske Skog
Juryen sier: Dette er en bunnsolid og oversiktlig rapport hvor fremstilling og design reflekterer fjorårets aktiviteter på en meget god måte. Det gis også en meget grundig innføring i selskapets virksomhet og produksjon med utfyllende kvantitativ informasjon. Regnskap og noter er omfattende og detaljerte, og det gis i tillegg en svært god omtale og drøfting av problemstillinger knyttet til miljø- og bærekraft.

Ikke-børs – Gull til DNV (Det Norske Veritas)
Juryen sier: Dette er en svært omfattende og solid rapport som gjør det meget godt på de fleste evaluerte områder. Både strukturen og den kvalitative og kvantitative informasjonen holder et spesielt høyt nivå. Svært gode illustrasjoner gjør det også lett å finne frem til aktuell informasjon.

Offentlig virksomhet – Gull til Statens pensjonskasse
Juryen sier: Årets rapport sparer ikke på kruttet og allerede på forsiden gis det en klar indikasjon om at man mener alvor i årets konkurranse. Det gis en helhetlig og god analyse av egen virksomhet, og både den kvalitative og kvantitative rapporteringen holder høy kvalitet. Man lykkes også med å gjøre en ellers kompleks og vanskelig kjerneaktivitet tilgjengelig for leseren.

Beste Ide & design – Gull til Statoil
Juryen sier: Dette er et sterkt, tydelig og gjennomført papir-web-konsept, hvor særlig den omfattende nettløsningen imponerer. Rapporten oser av åpenhet, og utfordringer drøftes på en grundig og troverdig måte. Juryen imponeres også av hvordan Statoil makter å gjøre store informasjonsmengder lett tilgjengelig – inspirerende og klart. Statoil kjenner sine målgrupper, og her er det gjort mange smarte grep som på en forbilledlig måte fanger leserne fra første blikk.

Beste årsrapport på nett – Gull til BKK (http://rapport.bkk.no/engasjementverdiskaping2011)
Juryen sier: Vestlandets største kraftselskap er nominert for sjette år på rad med en bunnsolid og ujålete rapport som i tillegg er oversiktlig, funksjonell og brukervennlig. Her finnes solide regnskapstall med direktelink til noter, samt muligheter for import til Excel. Ros også for flotte grafer og gode brukertips som bidrar til å skape et nyttig og leservennlig produkt.

Dette er Farmandprisen
Tidsskriftet Farmand ble stiftet i 1891, og regnes som «Nordens første forretningsblad». Hvert år siden 1955 er Farmandprisen (i september) blitt delt ut til «det norske aktieselskab» som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Etter at Farmand gikk inn i 1988 overtok først Økonomisk Rapport, og deretter Farmand Activum, som sekretariatet for Farmandprisen.

Det blir nominert fem deltakere i hver av de fem klassene og de tre beste blir premiert.

 • Børsnoterte selskaper
 • Ikke-børsnoterte selskaper
 • Offentlige virksomheter
 • Ide & design
 • Beste årsrapport på nett

I henhold til Farmandprisens statutter kan ikke jurymedlemmer være med å evaluere enkeltrapporter dersom de er, eller kan tenkes å være, inhabile. Juryene skal ha mellom tre og seks medlemmer, og minimum tre må være til stede for at en jury skal være beslutningsdyktig.

3 kommentarer   |   Postet i Uncategorized september 20, 2012

3 Kommentarer til dette innlegget

 • Fredrik E. Nilsen september 21st, 2012 klokken 19:29

  Hei,

  Det er synd at dere fortsatt ikke har med universell utforming og tilgjengelighet som kriterium for tildeling av priser for nettløsninger, ref. http://fenilsen.wordpress.com/2012/09/21/farmandprisen-og-statoil-igjen/

  • Tommy Schou september 27th, 2012 klokken 08:38

   Hei

   Farmandprisen setter pris på konstruktive tilbakemeldinger, og Farmandkonkurransens jurykriterier er da også i stadig endring.

   Vi følger med på arbeidet som gjøres i regi av Difi knyttet til universell utforming av nettsider slik at de skal kunne benyttes av «alle» uavhengig av funksjonsnivå. Departementet (Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet) har også lagt opp til at krav om universell utforming skal bli lovpålagt fra 2014.

   Farmandkonkurransen stiller foreløpig ingen krav om universell utforming av nettsider. Dersom et slikt krav skulle bli vedtatt vil naturlig nok også Farmandprisens jurykriterier reflektere dette.

   Farmandprisen Beste nettsted har for øvrig gjennom flere år stilt litt strengere krav til offentlige nettsider hva gjelder muligheten for individuell tilpasning slik at de blir tilgjengelig for flest mulig brukergrupper.

   Hva gjelder Farmandprisen 2012 som ble delt ut den 20. september så er det en årsrapportkonkurranse som har vært arrangert hvert år siden 1955. Et flertall av de 15 premierte deltok med papirbaserte rapporter.

   Med hilsen

   Tommy Schou
   Farmandprisen

   • Fredrik E. Nilsen september 27th, 2012 klokken 16:24

    Hei,

    Først og fremst bra dere svarer. Informasjonen deres om lovverket etc. er nok noe upresis/utdatert. Det er riktig av vi venter på forskrift til §11 som regulerer IKT-løsninger eksplisitt. Hvilke krav som vil komme er imidlertid ganske godt kjent (nivå AA i WCAG). Loven er altså vedtatt for lengst, men §11 trår ikke i kraft før 1 år etter at forskriften er kommet.

    Men, generelt er det greit å vite at vi allerede har en lovregulering gjennom §9, som også omfatter IKT (dog ikke spesielle områder som eks. en årsrapport).

    Loven skiller ikke mellom offentlige nettsider og øvrige. Det stilles samme krav til alle løsninger som «henvender seg til offentligheten» som det heter i loven.

    Det som er synd er at dere, som en stor aktør, velger å premiere løsninger som er så lite tilgjengelig utformet. Skal bransjen være i stand til å levere universelt utformede løsninger må bevisstheten (og kunnskapen) løftes mange hakk, og dere er i en unik posisjon til å kunne påvirke det ved allerede nå å legge inn kriterer.

    Når det gjelder min kritikk stod det at jeg til nettbaserte løsninger. Papirbaserte rapporter er en annen sak.