Beste årsrapport

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris, og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955. Formålet med prisen er å stimulere til bedre kvalitet på årsrapporter som utgis av norske virksomheter. Alle selskaper eller offentlige virksomheter som produserer en årsrapport kan melde seg på i konkurransen.

Farmandprisen ble i sin tid etablert av magasinet Farmand (se også ”Farmandmagasinet”) og dets daværende eier og redaktør Trygve J. B. Hoff. Ifølge de opprinnelige statuttene skulle prisen deles ut til ”det norske aktieselskab” som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Tidens første Farmandpris ble i 1955 delt ut til Christiania Portland Cementfabrik (se også Alle resultater for komplett resultatoversikt).

Etter at magasinet Farmand gikk inn i 1989 overtok Økonomisk Rapport rettighetene og sekretariatsansvaret for Farmandprisen. Disse rettighetene og forpliktelsene ble i 2005 overtatt av (Økonomisk Rapports daværende søsterselskap) Farmand AS.

Kun en pris
Frem til 1993 konkurrerte alle typer virksomheter (les Børs og Ikke-børs) i den samme klassen – det ble altså kun delt ut en Farmandpris i årene 1955 – 2003. Øvrige premierte i denne perioden ble belønnet med diplom og et grafisk trykk.

Farmandprisen symboliseres gjennom utdelingen av Farmandstatuen. Dette er en statue i bronse laget av kunstneren Arne Durban (1912 – 1993). Etter hans død er det datteren Anine Durban som ivaretar disse rettighetene.

Nye konkurranser
For å gjøre konkurransen mer rettferdig ble det i 1994 opprettet en egen klasse for institusjoner og virksomheter i offentlig sektor hvor alt fra kommuner og fylkeskommuner til etater og offentlig eide virksomheter kan delta.

I 1994 ble også tilleggskategorien Ide & design opprettet. Målet med denne prisen er å oppmuntre deltakerne til å være ekstra nyskapende innenfor nettopp ide og design.

For å hensynta internetts betydning som informasjons- og kommunikasjonskanal ble det i 2003 opprettet en egen kategori for Beste årsrapport på nett. Prisen går til de virksomhetene som best lykkes med å utnytte nettets muligheter til å skape merverdi for brukerne.

Tre Farmandpriser
Fra 2004 utdeles Farmandprisen (og Farmandstatuen) til vinnerne i hver av de tre hovedklassene – Børsnoterte selskaper, Ikke-børsnoterte selskaper og Offentlige virksomheter.

I tillegg deles det altså ut priser (litografier) til vinnerne i kategoriene Ide & design og Beste digitale årsrapport.

Tre konkurranser
Alle virksomheter kan altså delta i inntil tre konkurranser. En av (de tre) hovedklassene, samt tilleggskategoriene Ide og Design og Beste digitale årsrapport. Det er fritt opp til den enkelte deltaker å velge om de bare ønsker å delta i en av hovedklassene – alternativt en eller begge tilleggskategoriene.

I alle fem konkurransene nomineres de fem beste årsrapportene (før prisutdelingene i september), mens de tre beste blir premiert. Utenom vinnerne i de tre hovedklassene, som mottar hver sin Farmandstatue, deles det ut litografier til de øvrige premierte. Alle premierte mottar også hvert sitt diplom.

Fagjuryer
Alle de tre hovedklassene og de to tilleggskategoriene har egne juryer som er satt sammen av høyt kvalifiserte representanter fra henholdsvis næringslivet, offentlig forvaltning og det norske miljøet for grafisk designere (se ”Juryene”). Tradisjonelt har det vært identiske juryer i klassene Børsnoterte- og Ikke-børsnoterte selskaper.

Juryene fatter sine beslutninger på et fritt og selvstendig grunnlag og er helt uavhengig av eierselskapet Farmand Activum.

Evaluering
Alle deltakere mottar en skriftlig tilbakemelding med evaluering av sin rapport. Målet med evalueringene er å gi konkrete råd og tips til forbedringer og samtidig inspirere til å ”strekke seg litt lenger”. Frem til 2007 ble disse tilbakemeldingene gitt ut i et kompendium og sendt til deltakerne i etterkant av arrangementet.

Fra og med 2008 går Farmandprisen digitalt og presenterer alle evalueringene på nettet. Målet med de nye publiseringsformatene er å gi deltakerne raskere tilbakemelding i tillegg til økt nytteverdi og økt brukervennlighet.

Tidligere evalueringer har vært begrenset av at tekst og bilde skal få plass på en A4-side. Den elektroniske publiseringsløsningen gir større fleksibilitet i forhold til både ”formatet” og lengden på hver enkelt evaluering.

Kan sammenligne
Den passordbeskyttede nettløsningen gjør det også mulig for deltakerne å laste opp to rapporter samtidig, noe som gjør det lettere å sammenligne evalueringen av sin egen årsrapport med hvilken som helst av de andre deltakerne i samme kategori.

De tilsendte pdf-rapportene inneholder evalueringene til den enkelte virksomhet, oversikt over årets vinnere, presentasjon av juryen, samt annen relevant bakgrunnsinfo.

Flere lesere
Det er også et mål at de nye digitale formatene vil bidra til at evalueringene får enda flere lesere enn det papirbaserte kompendiet hadde. Eksempler i så måte er intern distribusjon i den enkelte virksomhet, samt (mulig) videresending av pdf-dokumentene til kunder og samarbeidspartnere.

I tillegg åpner den nettbaserte løsningen for at flere vil kunne sitte samlet (eks. konsernledelsen, økonomiavdelingen og eksterne samarbeidspartnere) foran en storskjerm eller projektor og sammenligne sin egen evaluering med konkurrentenes.

Farmandshowet
Utdelingen av Farmandprisene finner sted i oktober, normalt en onsdag mot slutten av måneden. Arrangementet starter ca kl. 19.00 med en festmiddag med underholdning og prisutdelinger senere på kvelden.