Alle resultater

Komplett resultatliste – (2006 – 2019)

Farmandprisen Beste nettsted ble første gang arrangert i 2006 og har vært arrangert hvert år etter dette. Konseptet bygger på samme konsept som Farmandprisen (Beste årsrapport) som har vært arrangert siden 1955.

Farmandprisen har sitt navn etter magasinet Farmand som ble etablert i 1891 og regnes som Nordens første forretningsmagasin. Etter at Farmand gikk inn i 1981 overtok først Økonomisk Rapport, og deretter Farmand AS, som sekretariat for prisene.

2019: 

Børsnoterte selskaper
Gull: Selvaag Bolig (selvaagbolig.no)
Sølv: Scatec Solar (scatecsolar.com)
Bronse: Norsk Hydro (hydro.com)
Nominerte: Kongsberg Gruppen (kongsberg.com) og Elkem (elkem.com)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
NHO (nho.no)
Sølv: Aker BioMarine (akerbiomarine.com)
Bronse: Eidsiva Bredbånd (eidsiva.net)
Nominerte: Ringerikskraft (ringerikskraft.no) og Bane NOR Eiendom  (banenoreiendom.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Oljefondet (nbim.no)
Sølv: Folkehelseinstituttet (fhi.no)
Bronse: Norsk Polarinstitutt (npolar.no)
Nominerte: Norges forskningsråd (forskningsradet.no) og Konkurranstilsynet (konkurransetilsynet.no)

Beste Ide & design
Gull: Oljefondet (generasjonsfondet.no)

2018: 

Børsnoterte selskaper
Gull: AF Gruppen (afgruppen.no)
Sølv: Bouvet (bouvet.no)
Bronse: If Skadeforsikring (if.no)
Nominerte: Grieg Seafood (griegseafood.com) og Veidekke (veidekke.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Skagerak Energi (skagerakenergi.no)
Sølv: If Skadeforsikring (europeiske.no)
Bronse: Stiftelsen Norsk Rikstoto (rikstoto.no)
Nominerte: Eiendomsspar (eiendomsspar.no) og Finansforbundet (finansforbundet.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Luftfartstilsynet (luftfartstilsynet.no)
Sølv: Statens vegvesen (vegvesen.no)
Bronse: NIBIO (nibio.no)
Nominerte: Arkivverket (arkivverket.no) og Sporveien (sporveien.com)

Beste Ide & design
Gull: Sporveien (fremtidensbyreise.no)

2017

Børsnoterte selskaper
Gull: Statoil (statoil.com)
Sølv: Multiconsult (multiconsult.no)
Bronse: AF Gruppen (afgruppen.no)
Nominerte: DNB (dnb.no) og Telenor (telenor.com)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Posten Norge (postennorge.no)
Sølv: Handelshøyskolen BI (bi.no)
Bronse: Aker BioMarine (akerbiomarine.com)
Nominerte: EVRY (evry.com) og NHO Reiseliv (nhoreiseliv.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statistisk sentralbyrå (ssb.no)
Sølv: Sporveien Oslo (sporveien.com)
Bronse: Norges geologiske undersøkelse (ngu.no)
Nominerte: Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no) og Justervesenet (justervesenet.no)

Beste Ide & design
Gull: Rosellinis410 (rosellinisfour-10.no)

2016

Børsnoterte selskaper
Gull:
If Skadeforsikring (if.no)
Sølv: Aker Solutions ASA (akersolutions.com)
Bronse: Gjensidige (gjensidige.no)
Nominerte: Get (get.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Evry (evry.com)
Sølv: SKAGEN Fondene (skagenfondene.no)
Bronse: Lederne (lederne.no)
Nominerte: BKK (bkk.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statens vegvesen (vegvesen.no)
Sølv: Folkehelseinstituttet (fhi.no)
Bronse: Oppland fylkeskommune (oppland.no)
Nominerte: Sporveien Oslo (sporveien.no) og
Helse Bergen (helse-bergen.no)

Beste nytteAPP
Gull:
Get tv

Beste Ide & design
Gull:
Gjensidige (gjensidige.no)

2015

Børsnoterte selskaper
Gull:
Ekornes (ekornes.com)
Sølv: AF Gruppen (afgruppen.no)
Bronse: Hexagon Composites ASA (hexagon.no)
Nominerte: Höegh LNG (hoeghlng.com)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
DNB Eiendom (dnbeiendom.no)
Sølv: Get (get.no)
Bronse: ROM Eiendom (romeiendom.no)
Nominerte: RiksTV (rikstv.no) og Gjensidigestiftelsen (gjensidigestiftelsen.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Norad (norad.no)
Sølv: Statens vegvesen (vegvesen.no)
Bronse: Statistisk sentralbyrå (ssb.no)
Nominerte: Nofima (nofima.no), Petroliumstilsynet (ptil.no) og Toll- og avgiftsdirektoratet (toll.no)

Beste nytteAPP
Gull:
Get tv app

Beste Ide & design
Gull:
Get (get.no)

2014

Børsnoterte selskaper
Gull:
Det norske oljeselskap (detnor.no)
Sølv: AF Gruppen (afgruppen.no)
Bronse: DOF ASA (dof.no)
Nominerte: Kværner ASA (kvaerner.com) og Hexagon Composites ASA (hexagon.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Lyse Energi AS (lysekonsern.no)
Sølv: FERD (ferd.no)
Bronse: NKS Nettstudier (nks.no)
Nominerte: RiksTV (rikstv.no) og Jotun AS (jotun.com)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statsbygg (statsbygg.no)
Sølv: Statens vegvesen (vegvesen.no)
Bronse: NBIM (nbim.no)
Nominerte: Norges Bank (norges-bank.no), Petroleumstilsynet (ptil.no) og Statens innkrevingssentral (sismo.no)

Åpen klasse
Gull:
Norsk Tipping (norsk-tipping.no)
Sølv: Den Norske Opera & Ballett (operaen.no)
Bronse: Sjømannskirken (sjomannskirken.no)
Nominerte: Senter for IKT i utdanningen (utdanning.no) og TINE SA (tinehandel.no)

Beste Ide & design
Gull:
Den Norske Opera & Ballett (operaen.no)

2013

Børsnoterte selskaper
Gull: Aker ASA (akerasa.com)
Sølv: DNB (dnb.no)
Bronse: Farstad Shipping ASA (farstad.com)
Nominerte: Gjensidige Forsikring ASA (gjensidige.no) og Goodtech ASA (goodtech.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: DNB Eiendom (dnbeiendom.no)
Sølv: Rom Eiendom (romeiendom.no)
Bronse: RiksTV (rikstv.no)
Nominerte: Arbeiderpartiet (arbeiderpartiet.no) og Skagen Fondene (skagenfondene.no)

Offentlige virksomheter
Gull: Statens vegvesen (vegvesen.no)
Sølv: Statens innkrevingssentral (sismo.no)
Bronse: Innovasjon Norge (innovasjonnorge.no)
Nominerte: Norad (norad.no) og Sarpsborg kommune (sarpsborg.com)

Åpen klasse
Gull: Skatteetaten (skatteetaten.no)
Sølv: Norges Kreative Fagskole (norgeskreativefagskole.no)
Bronse: Arbeiderpartiet (arbeiderpartiet.no)
Nominerte: Røde Kors (rodekors.no) og Sparebankstiftelsen DNB (sparebankstiftelsen.no)

Beste Ide & design
Gull: Gjensidige Forsikring ASA (gjensidige.no)

Beste nytteApp:
Gull: Miljødirektoratet med appen Miljøstatus (mobilkart.miljostatus.no)

2012

Børsnoterte selskaper
Gull: DNB (dnb.no)
Sølv: AF Gruppen (afgruppen.no)
Bronse: Tryg Forsikring (tryg.no)
Nominerte: Hydro (hydro.com) og Orkla (orkla.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull:
Posten (posten.no)
Sølv: DNB Eiendom (dnbeiendom.no)
Bronse: NKS Nettstudier (nks.no)
Nominerte: Posten Norge (postennorge.no) og TINE (tine.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statens vegvesen (vegvesen.no)
Sølv: Norges bank (norges-bank.no)
Bronse: Statens Pensjonskasse (spk.no)
Nominerte: Tromsø kommune (tromso.kommune.no) og Husbanken (husbanken.no)

Åpen klasse
Gull:
Handelshøyskolen BI (bi.no)
Sølv: NAF (Norges Automobil-Forbund) (naf.no)
Bronse: Altinn (altinn.no)
Nominerte: SiB (Studentsamskipnaden i Bergen) (sib.no) og Selvaag Bolig (selvaagbolig.no)

Beste Ide & design (NB ny klasse av året)
Gull: Mediafront/McCann/SDG med kampanjen «Dypdykk» for Statoil (goodideas.statoil.com/deep-dive-no

Årets webredaktør: Maria K. Ebbestad for arbeidet med nettsiden kondomeriet.no

2011

Børsnoterte selskaper
Gull: Schibsted (schibsted.no)
Sølv: Norwegian Property (norwegianproperty.no)
Bronse: DnB NOR (dnbnor.no)
Nominerte: AF Gruppen (afgruppen.no) og Seadrill (seadrill.com)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: DnB NOR Eiendom (dnbnoreiendom.no)
Sølv: Posten (postennorge.no)
Bronse: NKS Nettstudier (nks.no)
Nominerte: Handelshøyskolen BI (bi.no) og Powel (powel.no)

Offentlige virksomheter
Gull: Statens vegvesen (vegvesen.no)
Sølv: Skatteetaten (skatteetaten.no)
Bronse: Statens pensjonskasse (spk.no)
Nominerte: Helse Sør-Øst (helse-sorost.no) og Oljedirektoratet (npd.no)

Åpen klasse
Gull: Trafikanten (trafikanten.no)
Sølv: Redd Barna (reddbarna.no)
Bronse: Kirkens Nødhjelp (kirkensnodhjelp.no)
Nominerte: Klif (erdetfarlig.no) og NRK Nye medier (ut.no)

Årets webredaktør: Bente M. D. Bastiansen med nettstedet oslo.kommune.no

2010

Børsnoterte selskaper
Gull: Statoil (statoil.com)
Sølv: Hafslund (hafslund.no)
Bronse: AF Gruppen (afgruppen.no)
Nominerte: Q-Free (q-free.com) og Det Norske (detnor.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: BKK (bkk.no)
Sølv: Vinmonopolet (vinmonopolet.no)
Bronse: Ferd (ferd.no)
Nominerte: Statkraft (statkraft.no), Steria (steria.no) og Det norske Veritas (dnv.no)

Offentlige virksomheter
Gull: Tromsø kommune (tromso.kommune.no)
Sølv: Molde kommune (molde.kommune.no)
Bronse: SiO (sio.no)
Nominerte: Oljedirektoratet (npd.no) og Statens vegvesen (vegvesen.no)

Åpen klasse
Gull:
Sjømannskirken (sjomannskirken.no)
Sølv: Trygg Trafikk (tryggtrafikk.no)
Bronse: NHO Reiseliv (nhoreiseliv.no)
Nominerte: NBBL (nbbl.no) og VitaeLab (vitaelab.no)

Årets webredaktør: Pia Gulbrandsen med nettstedet arbeiderpartiet.no

2009

Børsnoterte selskaper
Gull: AF-Gruppen (afgruppen.no)
Sølv: Telenor (telenor.com)
Bronse: Det Norske (detnor.no)
Nominerte: Wilh. Wilhelmsen (wilhelmsen.com) og Chess (chess.no)

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: Oslo Lufthavn (osl.no)
Sølv: Jotun (jotun.com)
Bronse: Vinmonopolet (vinmonopolet.no)
Nominerte: Steria (steria.no) og Moelven (moelven.com)

Offentlige virksomheter
Gull: Stortinget (stortinget.no)
Sølv: Skattedirektoratet (skatteetaten.no)
Bronse: Medietilsynet (medietilsynet.no)
Nominerte: Norges Bank (norges-bank.no) og Statens Vegvesen (vegvesen.no)

SMB-bedrifter
Gull: Norges Sildesalgslag (sildelaget.no)
Sølv: Avantor (avantor.no)
Bronse: Ringeriks-Kraft (ringeriks-kraft.no)
Nominerte: CrediCare (credicare.no)

Åpen klasse
Gull: Arbeiderpartiet (arbeiderpartiet.no)
Sølv: Vinmonopolet (vinmonopolet.no)
Bronse: Sosialistisk Venstreparti (sv.no)
Nominerte: NAF (naf.no) og Venstre (venstre.no)

Beste partiweb
Arbeiderpartiet (arbeiderpartiet.no)

2008

Børsnoterte selskaper
Gull: StatoilHydro AS (statoilhydro.com)
Sølv: Hydro(hydro.com)
Bronse: Orkla ASA (orkla.no)
Nominerte: Data Respons ASA (datarespons.no) og Seadrill ASA (seadrill.com)

Store bedrifter
Gull: Jotun A/S (jotun.com)
Sølv: Ferd AS (ferd.no)
Bronse: Posten Norge AS (posten.no)
Nominerte: Coop ba (coop.no) og Nortura BA (nortura.no)

Offentlige virksomheter
Gull: Departementenes servicesenter (regjeringen.no)
Sølv: Asker kommune (asker.kommune.no)
Bronse: Nasjonalt folkehelseinstitutt (fhi.no)
Nominerte: Husbanken (husbanken.no) og Høgskolen i Bergen (hib.no)

SMB-bedrifter
Gull: Redd Barna (reddbarna.no)
Sølv: Finansforbundet (finansforbundet.no)
Bronse: Norske Boligbyggelag (nbbl.no)
Nominerte: CrediCare as (credicare.no) og VINK Norway AS (vink.no)

E-handel
Gull: Norli nettbokhandel (norli.no)
Sølv: Vinmonopolet (vinmonopolet.no)
Bronse: Nettvarehuset Deal.no (deal.no)
Nominerte: Elkjøp Nordic (elkjop.no) og NKS Nettstudier (nks.no)

2007

Børsnoterte selskaper
Gull: Hydro (hydro.com)
Sølv: Data Respons ASA (datarespons.no)
Bronse: Schibsted ASA (schibsted.no)
Nominerte: Orkla ASA (orkla.no) og Seadrill ASA (seadrill.com)

Store bedrifter
Gull: Jotun (jotun.com)
Sølv: Posten Norge AS (posten.no)
Bronse: Siemens AS (siemens.no)
Nominerte: Coop NKL BA (coop.no) og Nortura (nortura.no)

Offentlige virksomheter
Gull: Skattedirektoratet (skatteetaten.no)
Sølv: Statens Pensjonskasse (spk.no)
Bronse: Statens forurensningstilsyn (sft.no)
Nominerte: Asker kommune (asker.kommune.no) og Mattilsynet (mattilsynet.no)

SMB-bedrifter
Gull: Flyktninghjelpen (flyktningshjelpen.no)
Sølv: Finansforbundet (finansforbundet.no)
Bronse: Ceetron (ceetron.com )
Nominerte: Kopinor (kopinor.no) og Norges Rederiforbund (rederi.no)

E-handel
Gull: Komplett (komplett.no)
Sølv: Travellink Norge (travellink.no)
Bronse: Travelocity Nordic AS (reisefeber.no)
Nominerte: Berg-Hansen (berg-hansen.no) og MPX.no (mpx.no)

2006

Børsnoterte selskaper
Gull: Hydro (hydro.com)
Sølv: Orkla (orkla.no)
Bronse: Statoil (statoil.com)
Nominerte: DnB NOR (dnbnor.no), Schibsted (schibsted.no) og Wilh. Wilhelmsen (wilhelmsen.com)

Store bedrifter
Gull: BKK (bkk.no)
Sølv: Statkraft (statkraft.no)
Bronse: Oslo Børs (oslobors.no)
Nominerte: DNV (dnv.no), Jotun (jotun.com) og Posten (posten.no)

E-handel
Gull: Ving (ving.no)
Sølv: Komplett (komplett.no)
Bronse: Widerøe (wideroe.no)
Nominerte: Finn.no (finn.no) og Telehuset (telehuset.no)