Konfidensialitet

Farmandprisen – vilkår, rettigheter og konfidensialitet
Alle virksomheter som deltar i en Farmandpris-konkurransene mottar i etterkant av prisutdelingen en skriftlig evaluering. Disse evalueringene sendes på e-post til kontaktpersonen hos den enkelte deltaker så snart de blir ferdigstilt.

Et viktig mål med Farmand-konkurransene er å bidra til økt kvalitet på årsrapporter og nettsteder. Alle deltakere mottar derfor tydelige tilbakemeldinger, samt gode råd og tips til ytterligere forbedring.

Vinner-evalueringene
Mange deltakere ønsker å strekke seg etter de som gjør det aller best. Farmandprisen forbeholder seg derfor retten til å presentere evalueringene til de tre beste på våre egne nettsider. Farmandprisen kan likeledes distribuere disse på e-post til andre deltakere dersom det mottas en forespørsel om dette.

Farmandprisen står også fritt til å benytte evalueringene til de tre best plasserte i markedsføringen av neste års arrangement for å tydeliggjøre konsept og format. En slik distribusjon vil primært være av typen en-til-en.

Rettigheter
For alle øvrige plasseringer – fra de nominerte til alle uplasserte – besitter den enkelte deltaker alle rettigheter til bruken av sin evaluering. Disse kan derfor ikke distribueres til tredjepart uten at Farmandprisen mottar en aksept på e-post fra rettighetshaver.

Bedrifter som har bistått deltakere med utarbeidelsen av en årsrapport eller et nettsted vil motta evalueringen på e-post dersom de har foretatt påmeldingen. Uavhengig av hvem som står bak påmeldingen er det likevel alltid den deltakende virksomhet som besitter rettighetene til evalueringen.

Markedsføring
Farmandprisen har intet imot at deltakere kommuniserer «et godt resultat» på egne nettsider eller i media. Byråer, webutviklere o.l. som har bistått virksomheter med utarbeidelsen av en årsrapport eller et nettsted kan også kommunisere dette så lenge det er avklart med deres oppdragsgivere.

Farmandprisen ber om at det kommer tydelig frem hvilken hovedkonkurranse (Årsrapport eller Beste nettsted) og klasse (Børs, ikke-børs, Offentlig, Ide & design osv.) det enkelte resultat er oppnådd i.

Dersom det er ønskelig å benytte et bilde av Farmandstatuen (laget av kunstneren Arne Durban, 1912-1993) ber vi om å benytte den versjonen som kan lastes ned her.

Øvrige evalueringer
Bedrifter eller andre som har spesiell interesse av å lese en bestemt evaluering kan ta kontakt med Farmandprisen på e-post (tommy@farmandprisen.no) som så vil rette henvendelsen til den enkelte deltakerbedrift.

Farmandprisen har ikke kapasitet til å håndtere forespørsler av typen «alle de nominerte i samtlige klasser». Slike henvendelser må derfor være begrenset til et mindre antall evalueringer.

Diskresjon
Farmandprisen kan av diskresjonshensyn ikke opplyse om hvem som har deltatt i en av konkurransene med mindre deltakernavnet fremkommer på den offisielle resultatlisten til Årsrapportkonkurransen (http://www.farmandprisen.no/beste-arsrapport/alle-resultater/) eller Nettstedkonkurransen (http://www.farmandprisen.no/beste-nettsted/alle-resultater/).

I de fleste konkurransene oppgis nå navnet til de fem beste (nominerte) deltakerne.

Kontakt Farmandprisen (tommy@farmandprisen.no) for andre spørsmål eller henvendelser.


Med hilsen

Farmand AS
Sekretariat for Farmandprisene