Påmelding


Skjema for påmelding til Farmandprisen for årsrapporter 2018 og prisutdeling.

NB: Bindende påmelding. Mottatte påmeldinger vil bli bekreftet og fakturert.

Meldes på i følgende kategorier:
 Børsnoterte selskaper - kr 19 900,- Ikke-børsnoterte selskaper - kr 17 900,- Offentlige virksomheter - kr 15 900,- Beste digitale årsrapport - kr 12 900,- Beste idé og design - kr 9 900,-

(Alle priser er eks. mva.)

Virksomhetens navn:

Fakturaadresse:

Kontaktperson:
Kontakpersonens navn:

E-postadresse:

Mobil/Telefon:

Følgende personer skal være med på Farmandshowet - pris: 3 995 kroner per deltager
(det kan meldes på flere personer senere):

(Husk å trykke enter-tasten etter hver deltager slik at det kun står et navn per linje.

Vi må ha 7 eksemplarer av årsrapporten i hver kategori dere skal delta i. (Dette gjelder ikke kategorien Beste internettpublisering).

Årsrapportene sendes til:
Farmand AS
Att: Tommy Schou
Nedre Skøyen vei 11, 3. etg.
0276 Oslo

Ta gjerne kontakt med Tommy Schou på mobil: 90 74 66 13 eller e-post: tommy@farmandprisen.no hvis dere lurer på noe.