Statutter

Farmandprisen deles ut en gang i året til virksomheter som gjennom årsrapporten yter en bemerkelsesverdig innsats for å synliggjøre sine økonomiske resultater, rammebetingelser, visjoner og stilling for investorer (gjelder ikke for offentlige virksomheter), samt andre aktører.

Vinnerne i de tre hovedklassene utropes til Farmandprisvinnere og mottar hver sin Farmandstatue (laget av Arne Durban) til odel og eie.

De tre hovedklassene er:

 • Børsnoterte selskaper (etablert 1955)
 • Ikke-børsnoterte selskaper (etablert 1955)
 • Offentlig virksomhet (etablert 1994)

I tillegg til de tre hovedklassene kåres det vinnere i følgende kategorier:

 • Ide & design (etablert 1994)
 • Beste årsrapport på nett (etablert 2003)

Alle virksomheter kan delta i en av de tre hovedklassene. I tillegg kan alle delta i en eller begge underkategoriene.

I samtlige fem konkurranser premieres de tre beste deltakerne, mens de fem beste nomineres i forkant av Farmandshowet hvor prisutdelingen finner sted. Farmandshowet arrangeres normalt på en torsdag i midten av september. Det deles også ut diplom til de tre beste i alle fem klasser og kategorier.

Prisenes formål er å bidra til økt kvalitet på årsrapportene til norske selskaper, virksomheter, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innen offentlig sektor. Prisen skal gå til det selskap som best evner å oppfylle intensjonen for den enkelte pris. Juryen skal legge en helhetsvurdering til grunn for sin avgjørelse.

Vurderingen i de tre hovedklassene Børsnoterte og Ikke-børsnoterte selskaper, samt Offentlig virksomhet, skal omfatte følgende punkter:

 1. Oversikt
 2. Årsoppgjøret
 3. Analytisk informasjon
 4. Aksjonærinformasjon (ikke offentlig virksomhet)
 5. Virksomhetsredegjørelse
 6. Presentasjon

Klassen Idé og design er en oppmuntring til de deltakerne som er ekstra nyskapende innenfor nettopp, ide og design. (Alle deltakere i de tre hovedklassene kan også delta i denne klassen).

Kategorien Beste årsrappport på nett ble opprettet fordi stadig flere aktører nå publiserer hele, eller deler av, årsrapporten på nett.

Vurderingen av internettpresentasjonene inneholder følgende evalueringspunkter, Åpningssiden, Innhold og Helhesinntrykk. Alle deltakere i de tre hovedklassene kan også delta i denne kategorien.

For å kunne delta i konkurransen må virksomheten melde seg på og betale deltakeravgift.

Statuttene kan endres av den til enhver sittende Farmandkomité.