Om Farmandprisene

Farmandprisene og dens historie

Farmandprisen (Beste årsrapport) er Norges mest prestisjefylte årsrapportpris og har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955. Farmandprisen Beste nettsted ble første gang arrangert i 2006, og har vært delt ut årlig etter dette.

For å delta i en av Farmandkonkurransene må deltakerne melde seg på og betale en deltakeravgift. Alle som er med i en av konkurransene mottar en evaluering av sin egen årsrapport eller nettsted, i tillegg er de automatisk med i Farmandkonkurransen som nominerer de fem beste og kårer de tre beste årsrapportene og nettstedene.

Farmandprisene (Beste årsrapport og Beste nettsted) deles ut i midten av september. Formålet med begge prisene er å inspirere til bedre kvalitet på årsrapporter og nettsteder. Alle selskaper, offentlige virksomheter eller andre aktører som utgir en årsrapport eller har et nettsted kan delta i en eller begge konkurransene.

Magasinet Farmand

Farmandprisen ble i sin tid etablert av magasinet Farmand og dets daværende eier og redaktør Trygve J. B. Hoff. Ifølge de opprinnelige statuttene skulle prisen deles ut til ”det norske aktieselskab” som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Tidens første Farmandpris ble i 1955 delt ut til Christiania Portland Cementfabrik (se også Alle resultater for komplett resultatoversikt).

Etter at magasinet Farmand gikk inn i 1989 overtok Økonomisk Rapport rettighetene og sekretariatsansvaret for Farmandprisen. Disse rettighetene og forpliktelsene ble i 2005 overtatt av (Økonomisk Rapports daværende søsterselskap) Farmand AS.

Kun én pris

Frem til 1993 konkurrerte alle typer virksomheter (les Børs og Ikke-børs) i den samme klassen – det ble altså kun delt ut en Farmandpris i årene 1955 – 2003. Øvrige premierte i denne perioden ble belønnet med diplom og et grafisk trykk.

Farmandprisen symboliseres gjennom utdelingen av Farmandstatuen. Dette er en statue i bronse laget av kunstneren Arne Durban (1912 – 1993).

Nye konkurranser

For å gjøre konkurransen mer rettferdig ble det i 1994 opprettet en egen klasse for institusjoner og virksomheter i offentlig sektor hvor alt fra kommuner og fylkeskommuner til etater og offentlig eide virksomheter kan delta.

I 1994 ble også tilleggskategorien Ide & design opprettet. Målet med denne prisen er å oppmuntre deltakerne til å være ekstra nyskapende innenfor nettopp ide og design.

I 2003 ble det i tillegg opprettet en egen kategori for Beste årsrapport på nett.

Tre Farmandpriser

Fra 2004 utdeles Farmandprisen (og Farmandstatuen) til vinnerne i hver av de tre hovedklassene – Børsnoterte selskaper, Ikke-børsnoterte selskaper og Offentlige virksomheter. I tillegg deles det altså ut priser (litografier) til vinnerne i kategoriene Ide & design og Beste årsrapport på nett.

Alle virksomheter kan altså delta i inntil tre konkurranser. En av (de tre) hovedklassene, samt tilleggskategoriene Ide og Design og Beste årsrapport på nett.

I alle fem konkurransene nomineres de fem beste årsrapportene (før prisutdelingene i september), mens de tre beste blir premiert. Utenom vinnerne i de tre hovedklassene, som mottar hver sin Farmandstatue, deles det ut litografier til de øvrige premierte. Alle premierte mottar også hvert sitt diplom.

Fagjuryer

Alle de tre hovedklassene og de to tilleggskategoriene har egne juryer som er satt sammen av høyt kvalifiserte representanter fra henholdsvis næringslivet, offentlig forvaltning og det norske miljøet for grafisk designere (se ”Juryene”). Tradisjonelt har det vært identiske juryer i klassene Børsnoterte- og Ikke-børsnoterte selskaper.

Juryene fatter sine beslutninger på et fritt og selvstendig grunnlag og er helt uavhengig av Farmand Activum som er sekretariat for prisene.

Evaluering

Alle deltakere mottar en skriftlig tilbakemelding med evaluering av sin rapport. Målet med evalueringene er å gi konkrete råd og tips til forbedringer og samtidig inspirere til å ”strekke seg litt lenger”. Frem til 2007 ble disse tilbakemeldingene gitt ut i et kompendium og sendt til deltakerne i etterkant av arrangementet.

Fra og med Farmandprisen 2008 presenterer alle evalueringene på nett. Målet med de nye publiseringsformatene er å gi deltakerne raskere tilbakemelding, økt nytteverdi og bedre brukervennlighet.

Farmandshowet

Utdelingen av Farmandprisene finner sted i oktober, normalt en onsdag mot slutten av måneden. Arrangementet starter ca kl. 19.00 med en festmiddag med underholdning og prisutdelinger senere på kvelden.

 

Farmandprisen beste nettsted

Farmandprisen Beste nettsted ble etablert i 2006 etter samme konsept som Farmandprisen (Beste årsrapport). Det konkurreres i fire klasser, Børs, Ikke-børs, Offentlig og Åpen klasse. Sistnevnte klasse omfatter alle deltakere og nettsteder som ikke faller inn under en av de tre andre klassene.

Vinnerne kåres av en fagjury med minimum fire jurymedlemmer og alle deltakere mottar en grundig evaluering (om lag 8 A4-sider) av sitt nettsted hvor det gis gode råd og tips til den videre utvikling av nettsidene. Juryen vektlegger spesielt nettstedets Åpningsside, Innhold, Brukervennlighet, Bruken av lyd og bilde, Affektive egenskaper, samt nettstedets Tilrettelegging for brukerne.

I hver av klassene nomineres fem deltakere, mens de tre beste blir premiert. Vinnerne i Børs, Ikke-børs og Offentlig mottar Farmandstatuen, mens alle de øvrige premierte mottar grafiske trykk og diplom. Vinnerne blir kåret i forbindelse med Farmandshowet som arrangeres i slutten av oktober sammen med kåringen av beste årsrapporter.