Hvem deltar i Farmand?

Om Farmandpris-konkurransene

Derfor kommuniseres kun de nominerte deltakerne
Farmandprisens overordnede mål siden starten i 1955 har vært å bidra til økt kvalitet på norske årsrapporter. Nettstedkonkurransen som ble etablert i 2006 har på samme måte en ambisjon om å bidra til høyere kvalitet på norske nettsteder. Det viktigste verktøyet for å bidra til dette er de skriftlige evaluereringene som alle deltakere mottar.

Som et insitament til økt deltakelse, kåres også de beste rapportene og nettstedene. I de fleste klassene blir nå de fem beste deltakerne nominert, mens de tre beste blir rangert og premiert. Etter prisutdelingen i september publiseres navnene til alle de nominerte deltakerne på Farmandprisens nettsider.

De fremste er med
Navnet på deltakere som ikke er blant de fem nominerte blir ikke oppgitt for å unngå å «henge ut» noen. Deltakerantallet i den enkelte konkurranse blir heller ikke kommunisert fordi det uvilkårlig vil kunne etterlate et inntrykk av at det er mindre prestisjefylt å hevde seg i klasser med relativt sett færre deltakere. Det er nødvendigvis ikke korrekt.

Farmandprisens erfaring er at en betydelig andel av de private og offentlige virksomhetene som utgir noen av Norges fremste årsrapporter og ditto nettsteder, også velger å delta i Farmandkonkurransen. Motivet for en slik deltakelse er både et ønske om å hevde seg, men også å få en bekreftelse fra Farmandjuryen om at de har utviklet et godt produkt.

I tillegg til egen markedsovervåkning og oppfølging, mottar Farmandprisen også tips når det utgis nye årsrapporter eller lanseres nye nettsteder som antas å ha «et potensial». Dette gjør at det antatt beste blir fulgt opp og anmodet om å melde seg på dersom de ikke selv gjør det.

Selv om det ikke finnes noen fasit på hva som er en god årsrapport eller et bra nettsted, sitter vi med et bestemt inntrykk av at en betydelig andel av de norske virksomheter som har potensial til å hevde seg i toppen med sin årsrapport eller nettsted også deltar i Farmandkonkurransen. Det innebærer at de fleste deltakere som blir blant de (fem) nominerte i en av Farmand-konkurransene, har en ledende årsrapport eller nettsted uavhengig av antallet deltakere i den enkelte klasse. De beste er normalt med!

Deltakerantallet kan variere ganske betydelig fra klasse til klasse, og fra år til år. I noen klasser kan det eksempelvis være 10-15 deltakere, mens det i andre klasser kan være mer enn 40 deltakere. I noen få tilfeller har det vært mer enn 50 deltakere med drøyt 70 som rekord.

Komplette resultatlister finnes her:
Årsrapport: http://www.farmandprisen.no/beste-arsrapport/alle-resultater/
Nettsted: http://www.farmandprisen.no/beste-nettsted/alle-resultater/