Beste årsrapport 2012

Bilder:

Videoer:

Intro Farmandprisen Beste årsrapport 2012:

Beste Nettpublisering

Beste Ide & design

Offentlig virksomhet:

Ikke-børsnoterte selskaper:

Børsnoterte selskaper: