Disse selskapene vant Farmandprisen 2017


Oslo, 25. oktober 2017: Marine Harvest, Eiendomsspar og NBIM (Oljefondet) gikk til topps i årsrapportklassene Børs, Ikke-børs og Offentlig da Farmandprisen 2017 ble delt ut for 63. gang. I Beste nettstedkonkurransen vant Statoil, (Børs), Posten Norge (Ikke-børs) og Statistisk sentralbyrå (Offentlig) de tre hovedklassene.

DNB vant Beste årsrapport på nett, mens Aker BioMarine gikk til topps i Ide & design. Rosellinis410 (Røkkes nye forskningsskip) gikk til topps i Ide & design-klassen for nettsteder.

Høyt nivå
Ifølge juryene var det i år et svært høyt nivå både i årsrapport- og nettstedkonkurransen. Særlig blant de beste børsnoterte selskapene registreres det et betydelig løft etter noen år med stagnasjon. Nettsted-juryen lot seg spesielt imponere over Statoils nylanserte nettside som de mener holder «verdensklasse».

Vinnerne av Farmandprisen (beste årsrapport) 2017 ble:

Børsnoterte selskaper
Gull: Marine Harvest
Sølv: DNB
Bronse: AF Gruppen
Nominert: Norske Skogindustrier ASA og SpareBank 1 Nord-Norge

Ikke-børsnoterte selskaper
Gull: Eiendomsspar
Sølv: EVRY
Bronse: Posten Norge
Nominert: Jotun, KLP og OBOS

Offentlige virksomheter
Gull:
NBIM (Oljefondet)
Sølv: Molde kommune
Bronse: PKH
Nominert: Norges Bank og Lotteri- og stiftelsestilsynet

Beste Ide & design
Gull: Aker BioMarine
Sølv: EVRY 
Bronse: Eiendomsspar
Nominert: Nationalteateret og DNB

Beste internettpublisering
Gull:
DNB
Sølv: EVRY
Bronse: DNV GL 
Nominert: Forsvarets forskningsinstitutt og Grieg Seafood


Vinnerne av Farmandprisen Beste nettsted 2017 ble:

Børsnoterte selskaper
Gull: Statoil (statoil.com)  
Sølv: Multiconsult (multiconsult.no)
Bronse: AF Gruppen (afgruppen.no
Nominerte: DNB (dnb.no) og Telenor (telenor.com

Ikke-børsnoterte selskaper 
Gull:
Posten Norge (postennorge.no)
Sølv: Handelshøyskolen BI (bi.no)
Bronse: Aker BioMarine (akerbiomarine.com
Nominerte: EVRY (evry.com) og NHO Reiseliv (nhoreiseliv.no)

Offentlige virksomheter
Gull:
Statistisk sentralbyrå (ssb.no
Sølv: Sporveien Oslo (sporveien.com
Bronse: Norges geologiske undersøkelse (ngu.no
Nominerte: Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no) og Justervesenet (justervesenet.no

Beste Ide & design
Gull: Rosellinis410 (rosellinisfour-10.no


Dette er Farmandprisen

Tidsskriftet Farmand ble stiftet i 1891, og regnes som «Nordens første forretningsblad». Hvert år siden 1955 er Farmandprisen (i september) blitt delt ut til «det norske aktieselskab» som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Etter at Farmand gikk inn i 1988 overtok først Økonomisk Rapport, og deretter Farmand Activum, som sekretariatet for Farmandprisen.

Det blir nominert fem deltakere i hver av de fem klassene og de tre beste blir premiert.

I henhold til Farmandprisens statutter kan ikke jurymedlemmer være med å evaluere enkeltrapporter dersom de er, eller kan tenkes å være, inhabile. Juryene skal ha mellom tre og seks medlemmer, og minimum tre må være til stede for at en jury skal være beslutningsdyktig.