Farmandprisen 2019

Oljefondet tok storeslem i Farmandprisen 2019

Oslo, 23. oktober 2019: Mowi, KLP og NBIM (Oljefondet) gikk til topps med sine årsrapporter i klassene Børs, Ikke-børs og Offentlig da Farmandprisen ble delt ut for 65. gang.

I konkurransen om de beste nettsidene vant Selvaag Bolig (Børs), NHO (Ikke-børs) og Oljefondet (Offentlig) de tre hovedklassene.

TINE vant Beste digitale årsrapport, mens Norges musikkhøgskole gikk til topps i Ide & design. Oljefondets interaktive nettside Generasjonsfondet.no gikk til topps i Ide & design-klassen for nettsteder.

Høyt nivå

Ifølge juryene er det generelle nivået i både årsrapport- og nettsted-konkurransene fortsatt i fremgang. I år er det spesielt nivået blant de nominerte nettstedene i klassen Børs som imponerer med bunnsolid innhold, meget god brukervennlighet og effektfull bruk av relevante bilder og video.

Resultater Farmandprisen (beste årsrapport) 2019:

Nr. Børs Ikke-børs Offentlig Ide & design Digital årsrapport
1 Mowi KLP NBIM Norges musikkhøgskole TINE
2 AF Gruppen DNV GL Sporveien Eiendomsspar DNV GL
3 Grieg Seafood Eiendomsspar Norges Bank Grieg Seafood Ruter
Nom. Sparebank 1 Nord-Norge TINE Opplysningsvesenets fond AF Gruppen Pensjonstrygden for sjømenn
Nom. Wilh. Wilhelmsen Jotun Kommunalbanken Aker BioMarine Ringerikskraft
Nom.     Norges musikkhøgskole    


Resultater Farmandprisen Beste nettsted 2019:

Nr. Børs Ikke-børs Offentlig
1 Selvaag Bolig (selvaagbolig.no) NHO (nho.no) Oljefondet (nbim.no)
2 Scatec Solar (scatecsolar.com) Aker BioMarine (akerbiomarine.com) Folkehelseinstituttet (fhi.no)
3 Norsk Hydro (hydro.com) Eidsiva Bredbånd (eidsiva.net) Norsk Polarinstitutt (npolar.no)
Nom. Kongsberg Gruppen (kongsberg.com) Ringerikskraft (ringerikskraft.no) Norges forskningsråd (forskningsradet.no)
Nom. Elkem (elkem.com) Bane NOR Eiendom (banenoreiendom.no) Konkurransetilsynet (konkurransetilsynet.no.no)

I tillegg vant:

Oljefondet Ide & design på nett med generasjonsfondet.no

Dette er Farmandprisen

Tidsskriftet Farmand ble stiftet i 1891, og regnes som «Nordens første forretningsblad». Hvert år siden 1955 er Farmandprisen blitt delt ut til «det norske aktieselskab» som kunne fremvise den beste og mest komplette årsrapport.

Etter at Farmand gikk inn i 1988 overtok først Økonomisk Rapport, og deretter Farmand, som sekretariatet for Farmandprisen. Farmandprisen Beste nettsted har vært delt ut siden 2006 og er bygget rundt samme konsept som årsrapportkonkurransen. Det blir nominert fem deltakere i de ulike klassene og de tre beste blir premiert.

I henhold til Farmandprisens statutter kan ikke jurymedlemmer være med å evaluere enkeltrapporter eller nettsider dersom de er, eller kan tenkes å være, inhabile. Juryene skal ha mellom tre og seks medlemmer, og minimum tre må være til stede for at en jury skal være beslutningsdyktig.